Parenteel van Jan Geerits Schaef van Mauwerick

 Jan Geerits Schaef van Mauwerick. Jan Geerits Schaef is overleden. Hij is begraven op zondag 22 september 1647 in Asperen.

Notitie Jan Geerits Schaef:

De volgorde van de kinderen is die van de vertichting dd. 15-06-1648 in de Schepensignaten van Asperen.

Jan Geerits Schaef wordt als zodanig voor het eerst genoemd in de rekeningen van het Gasthuis te Asperen, waar hij voor "ettelick timmerwerk dat hij voor het gasthuijs getimmert heeft" de somma van f 5,00 uitbetaald krijgt. In deze rekeningen - evenals in andere registers waarin hij voorkomt - wordt hij niet anders dan met "Schaef" aangeduid. Pas na zijn dood, in een vertichting van 15-06-1648 in de Schepensignaten van Asperen wordt hij voor het eerst Jan Geerits van Mauwerick genoemd; ook dragen daarin zijn broer Handerick en zijn kinderen dezelfde naam. Toch wordt zijn zoon Peter reeds een jaar daarvoor (04-08-1647) in het doopboek van Asperen als "van Mauryk"vermeld. Uit het feit dat uitsluitend Jan Geerits met de naam "Schaef" werd aangeduid en geen van de andere familieleden, en gezien zijn beroep van timmerman, valt gemakkelijk te concluderen dat hij naar zijn beroep werd genoemd. Wat later komt de naam "Schaef" i.p.v. "van Maurick" weer terug in Groot-Ammers, bij een zoon van Jan Geerits. Deze was ook weer timmerman. Toch is hiermee niet alles verklaard. Bovengenoemde Peter, die voor het eerst "van Mauryk" wordt genoemd, oefende dat beroep ook uit.

Jan Geerits Schaef of Jan Geerits van Mauwerick komt in Asperen voor sedert 1614, stadstimmerman vanaf 1619. Mogelijk is hij dezelfde als de Jan Geerits die in 1625 als lidmaat wordt genoemd. In het Quohier van de verpondinge van de huizen en erven aan de Voorstraat-Westzijde komt in 1632 Jan Gerrits voor als nr 27 van de 40 huizen vanaf de kerk naar de Gelcumse poort met 14 pond. Begraafrecht betaald Asperen 22-09-1647 (3 pond 5 stuivers)

Jan Geerits Schaef trouwde omstreeks 1620 in Asperen met Wijve van Es.

 Kinderen van Jan Geerits Schaef van Mauwerick en Wijve van Es:

1 Geerit Maurik.

2 Handerick Maurik.

3 Jan Maurik.

4 Teuntien Maurik.

5 Peterken Maurik.

6 Aelken Maurik.

7 P(i)eter Jansz van Maurik. Hij is gedoopt omstreeks 1622 in Asperen.

7 P(i)eter Jansz van Maurik. Hij is gedoopt omstreeks 1622 in Asperen.

Notitie P(i)eter Jansz:

Timmerman, laagheemraad, hoogheemraad, schepen en burgemeester van Asperen, leenman van het huis Asperen, rentmeester van Majoor Bentinck, diaken

 Uit Peter van Maurik, burgemeester van Asperen, is een uitgebreid nageslacht gesproten, gesplitst in twee hoofdtakken. Door handel en landbouw hebben enige generaties een grote welstand onderhouden. In de Lingestreek, ook in Asperen, bloeide de paardefokkerij. De Staten van Holland sloten daar belangrijke contracten af voor het leger met de Van Mouriks, Boellaards en van Doorns die hun koopmanschap nog verder wisten uit te breiden onder de min of meer officiŽle titulatuur van commissaris van de ammunitiewagens en paarden ten dienste van de Staten. De genoemde families waren zowel door deze zakenbelangen als door hun huwelijken nauw verbonden.

P(i)eter Jansz trouwde omstreeks 1646 in Asperen met Lijsbeth Dircks Cleijn, dochter van Dirck Jansz Cleyn en Neelke Gerritsdr. Zij is gedoopt omstreeks 1626 in Asperen.

 Kinderen van P(i)eter Jansz van Maurik en Lijsbeth Dircks Cleijn:

7.1 Dirck van Maurik.

7.2 Aert van Maurik.

7.3 Pieter van Maurik.

7.4 Jan van Maurik. Hij is gedoopt op zondag 4 augustus 1647 in Asperen.

7.5 Gerrit van Maurik. Hij is gedoopt op zondag 31 oktober 1649 in Asperen. Gerrit is overleden op dinsdag 20 januari 1699 in Asperen.

7.6 Cornelis van Maurik. Hij is gedoopt op zondag 11 oktober 1654 in Asperen. Cornelis is overleden op vrijdag 29 december 1719 in Asperen.

7.7 Neeltje Petersdr van Maurik. Zij is gedoopt op zondag 13 januari 1664 in Asperen. Neeltje Petersdr is overleden op zondag 31 augustus 1732 in Asperen.

7.4 Jan van Maurik. Hij is gedoopt op zondag 4 augustus 1647 in Asperen.

Jan trouwde omstreeks 1674 in Asperen met Cornelia van Schaick, dochter van Gerrit van Schaick. Zij is gedoopt omstreeks 1651 in Asperen.

Kinderen van Jan van Maurik en Cornelia van Schaick:

7.4.1 Pieter van Maurik. Hij is gedoopt op donderdag 24 januari 1675 in Asperen. Pieter is overleden op vrijdag 11 februari 1724 in Asperen.

7.4.2 Gerrit van Maurik. Hij is gedoopt op woensdag 7 oktober 1676 in Asperen. Gerrit is overleden voor 1678 in Asperen.

7.4.3 Gerrit van Maurik. Hij is gedoopt op nieuwjaarsdag zaterdag 1 januari 1678 in Asperen. Gerrit is overleden voor 1679 in Asperen.

7.4.4 Gerrit van Maurik. Hij is gedoopt op donderdag 2 maart 1679 in Asperen. Gerrit is overleden voor 1684 in Asperen.

7.4.5 Dirk van Maurik. Hij is gedoopt op Pinksterzondag 9 juni 1680 in Asperen. Dirk is overleden voor 1681 in Asperen.

7.4.6 Dirk van Maurik. Hij is gedoopt op zondag 9 november 1681 in Asperen. Dirk is overleden voor 1683 in Asperen.

7.4.7 Dirk van Maurik. Hij is gedoopt op zondag 7 februari 1683 in Asperen (Zuid Holland).

7.4.8 Gerrit van Maurik. Hij is gedoopt op donderdag 13 juli 1684 in Asperen. Gerrit is overleden voor 1685 in Asperen.

7.4.9 Gerrit van Maurik. Hij is gedoopt op zondag 16 september 1685 in Asperen. Gerrit is overleden voor 1688 in Asperen.

7.4.10 Lijsbeth van Maurik. Zij is gedoopt op oudjaarsdag dinsdag 31 december 1686 in Asperen. Lijsbeth is overleden op vrijdag 18 februari 1729 in Asperen.

7.4.11 Gerrit van Maurik. Hij is gedoopt op zondag 1 mei 1689 in Asperen. Gerrit is overleden voor 1691 in Asperen.

7.4.12 Gerrit van Maurik. Hij is gedoopt op zondag 11 februari 1691 in Asperen.

7.4.13 Hilleke van Maurik. Zij is gedoopt op zondag 30 januari 1695 in Asperen.

7.5 Gerrit van Maurik. Hij is gedoopt op zondag 31 oktober 1649 in Asperen. Gerrit is overleden op dinsdag 20 januari 1699 in Asperen.

Gerrit trouwde op zondag 12 mei 1675 in Asperen met Susanna Korenkopers.

7.7 Neeltje Petersdr van Maurik. Zij is gedoopt op zondag 13 januari 1664 in Asperen. Neeltje Petersdr is overleden op zondag 31 augustus 1732 in Asperen.

Neeltje Petersdr trouwde op vrijdag 6 maart 1682 in Asperen met Pieter Everts Boellaard, zoon van Evert Rijcken Boellers en Anna Jansdr.

Kinderen van Neeltje Petersdr van Maurik en Pieter Everts Boellaard:

7.7.1 Pieter Boellaard. Hij is gedoopt op donderdag 17 februari 1684 in Asperen. Pieter is overleden in 1751 in Asperen.

7.7.2 Johannes Boellaard. Hij is gedoopt op maandag 5 november 1685 in Asperen.

7.7.3 Dirck Boellaard. Hij is gedoopt op zondag 18 augustus 1686 in Asperen.

7.7.4 Lijsbeth Boellaard. Zij is gedoopt op zondag 18 december 1689 in Asperen.

7.7.5 Dirk Boellaard. Hij is gedoopt omstreeks 1691 in Asperen. Dirk is overleden omstreeks 1736 in Asperen.

7.7.6 Evert Boellaard. Hij is gedoopt op zondag 10 oktober 1694 in Asperen. Evert is overleden in 1729 in Asperen.

7.7.7 Anna Boellaard. Zij is gedoopt op zondag 14 april 1697 in Asperen.

7.7.8 Gerardina Boellaard. Zij is gedoopt op donderdag 8 oktober 1699 in Asperen.

7.7.9 Jan Boellaard. Hij is gedoopt op zaterdag 15 oktober 1701 in Asperen.

7.7.10 Kornelia Boellaard. Zij is gedoopt op donderdag 18 december 1704 in Asperen.

7.4.1 Pieter van Maurik. Hij is gedoopt op donderdag 24 januari 1675 in Asperen. Pieter is overleden op vrijdag 11 februari 1724 in Asperen.

Pieter trouwde op maandag 20 mei 1697 in Asperen met Elisabeth van Maurik.

7.4.7 Dirk van Maurik. Hij is gedoopt op zondag 7 februari 1683 in Asperen (Zuid Holland).

Dirk trouwde op vrijdag 8 oktober 1717 in Beusichem met Gerrigje Kornelisz, geboren in Beusichem.

Kinderen van Dirk van Maurik en Gerrigje Kornelisz:

7.4.7.1 Jacob van Maurik. Hij is gedoopt omstreeks 1718 in Maurik.

7.4.10 Lijsbeth van Maurik. Zij is gedoopt op oudjaarsdag dinsdag 31 december 1686 in Asperen. Lijsbeth is overleden op vrijdag 18 februari 1729 in Asperen.

Lijsbeth trouwde op zondag 15 februari 1705 in Asperen met Arnoldus van Doorn.

7.4.7.1 Jacob van Maurik. Hij is gedoopt omstreeks 1718 in Maurik.

Jacob trouwde op donderdag 31 augustus 1843 in Maurik met Lijsbeth Prijs, dochter van Hendrik Prijs en Jannigje van der Eem. Zij is gedoopt op zondag 24 november 1720 in Maurik.

Kinderen van Jacob van Maurik en Lijsbeth Prijs:

7.4.7.1.1 Dirk van Maurik. Hij is gedoopt op zondag 29 december 1743 in Maurik.

7.4.7.1.2 Gerrit van Maurik. Hij is gedoopt op zondag 26 september 1745 in Maurik.

7.4.7.1.3 Aart van Maurik. Hij is gedoopt op zondag 6 augustus 1747 in Maurik.

7.4.7.1.4 Gerrigje van Maurik. Zij is gedoopt op woensdag 19 februari 1749 in Maurik.

7.4.7.1.5 Aart van Maurik. Hij is gedoopt op zondag 14 november 1751 in Maurik.

7.4.7.1.6 Katrijntje van Maurik. Zij is gedoopt op donderdag 5 juli 1759 in Maurik.

7.4.7.1.7 Jelis van Maurik. Hij is gedoopt op donderdag 29 september 1763 in Maurik.

7.4.7.1.2 Gerrit van Maurik. Hij is gedoopt op zondag 26 september 1745 in Maurik.

Gerrit trouwde op zondag 26 oktober 1777 in Maurik met Huijbertje Verschuijl, 21 jaar oud, geboren omstreeks 1756 in Tricht (Gelderland). Huijbertje is overleden.

Kinderen van Gerrit van Maurik en Huijbertje Verschuijl:

7.4.7.1.2.1 Peter van Maurik. Hij is gedoopt op donderdag 5 augustus 1779 in Maurik. Peter is overleden.

7.4.7.1.2.2 Jacobus van Maurik. Hij is gedoopt op vrijdag 1 maart 1782 in Maurik.

7.4.7.1.2.3 Huibert Dirk van Maurik. Hij is gedoopt op zaterdag 3 december 1785 in Maurik.

7.4.7.1.2.4 Hendrik van Maurik. Hij is gedoopt op dinsdag 25 maart 1788 in Maurik.

7.4.7.1.2.5 Cornelia van Maurik. Zij is gedoopt op zaterdag 1 november 1794 in Maurik. Cornelia is overleden op vrijdag 4 maart 1864 in Est en Opijnen.

7.4.7.1.2.1 Peter van Maurik. Hij is gedoopt op donderdag 5 augustus 1779 in Maurik. Peter is overleden.

Peter trouwde met Maria de Bruin, dochter van Thomas de Bruin en Stijntje den Otter.

Kinderen van Peter van Maurik en Maria de Bruin:

7.4.7.1.2.1.1 Thomas van Maurik, geboren op zondag 8 juni 1806 in Waardenburg. Thomas is overleden.

7.4.7.1.2.1.2 Gerrit van Maurik, geboren op vrijdag 2 december 1808 in Waardenburg. Gerrit is overleden.

7.4.7.1.2.1.3 Hendrikus Martinus van Maurik, geboren omstreeks 1811 in Waardenburg. Hendrikus Martinus is overleden.

7.4.7.1.2.1.4 Christina van Maurik, geboren op zaterdag 2 april 1814 in Waardenburg. Christina is overleden.

7.4.7.1.2.1.5 Huibertje van Mourik, geboren omstreeks 1817 in Waardenburg. Huibertje is overleden.

7.4.7.1.2.1.6 Cornelia Elisabeth van Mourik, geboren omstreeks 1823 in Waardenburg. Cornelia Elisabeth is overleden.

7.4.7.1.2.1.7 Maria van Maurik, geboren omstreeks 1826 in Waardenburg. Maria is overleden.

7.4.7.1.2.1.8 Peter van Maurik, geboren op dinsdag 4 november 1828 in Neerijnen. Peter is overleden.

7.4.7.1.2.5 Cornelia van Maurik. Zij is gedoopt op zaterdag 1 november 1794 in Maurik. Cornelia is overleden op vrijdag 4 maart 1864 in Est en Opijnen.

Cornelia trouwde op zondag 20 mei 1810 in Est en Opijnen met Berend van Alphen, zoon van Gerrit van Alphen en Jantje van Ooijen. Hij is gedoopt op woensdag 19 januari 1785 in Est en Opijnen. Berend is overleden op donderdag 28 januari 1869 in Est en Opijnen.

Kinderen van Cornelia van Maurik en Berend van Alphen:

7.4.7.1.2.5.1 Gerrit van Alphen, geboren op dinsdag 16 oktober 1810 in Est en Opijnen. Gerrit is overleden.

7.4.7.1.2.5.2 Willem Cornelis van Alphen, geboren omstreeks 1823 in Est en Opijnen. Willem Cornelis is overleden.

7.4.7.1.2.5.3 Jan van Alphen, geboren op vrijdag 9 februari 1827 in Est en Opijnen. Jan is overleden op woensdag 15 februari 1865 in Heesselt, 38 jaar oud.

7.4.7.1.2.1.1 Thomas van Maurik, geboren op zondag 8 juni 1806 in Waardenburg. Thomas is overleden.

Thomas trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 28 mei 1831 in Waardenburg met Areke Jagtenberg, 20 jaar oud, geboren op vrijdag 16 november 1810 in Ophemert als dochter van Ruth Jagtenberg en Maria Boon. Zij is gedoopt op zondag 25 november 1810 in Ophemert. Areke is overleden.

Notities bij huwelijk:

Opmerking bij trouwakte : wettiging 1 kind

Kinderen van Thomas van Maurik en Areke Jagtenberg:

7.4.7.1.2.1.1.1 Peter van Maurik, geboren omstreeks 1833 in Neerijnen. Peter is overleden.

7.4.7.1.2.1.1.2 Ruth van Maurik, geboren omstreeks 1835 in Waardenburg. Ruth is overleden.

7.4.7.1.2.1.1.3 Hendrik Martinus van Maurik, geboren omstreeks 1838 in Neerijnen. Hendrik Martinus is overleden.

7.4.7.1.2.1.1.4 Arie van Maurik, geboren omstreeks 1846 in Neerijnen. Arie is overleden.

7.4.7.1.2.1.2 Gerrit van Maurik, geboren op vrijdag 2 december 1808 in Waardenburg. Gerrit is overleden.

Gerrit trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 26 oktober 1831 in Waardenburg met Steventje van Zijderveld, 21 jaar oud, geboren op maandag 15 oktober 1810 in Ophemert als dochter van Willem van Zijderveld en Willemijntje van Wijk. Steventje is overleden.

Kinderen van Gerrit van Maurik en Steventje van Zijderveld:

7.4.7.1.2.1.2.1 Peter van Maurik, geboren op woensdag 13 mei 1835 in Waardenburg. Peter is overleden.

7.4.7.1.2.1.2.2 Maria van Maurik, geboren omstreeks 1842 in Opijnen. Maria is overleden.

7.4.7.1.2.1.2.3 Willem van Maurik, geboren omstreeks 1849 in Opijnen. Willem is overleden.

7.4.7.1.2.1.2.4 Gerrit van Mourik, geboren op donderdag 8 februari 1855 in Opijnen. Gerrit is overleden.

7.4.7.1.2.1.3 Hendrikus Martinus van Maurik, geboren omstreeks 1811 in Waardenburg. Hendrikus Martinus is overleden.

Hendrikus Martinus trouwde, 39 jaar oud, op vrijdag 6 december 1850 in Est en Opijnen met Anthonia Bok, 54 jaar oud, geboren op dinsdag 27 september 1796 in Wijk als dochter van Arie Bok en Antonia Bleijenberg. Anthonia is overleden.

7.4.7.1.2.1.4 Christina van Maurik, geboren op zaterdag 2 april 1814 in Waardenburg. Christina is overleden.

Christina trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 26 september 1833 in Est en Opijnen met Peter Janssen, 22 jaar oud, geboren op vrijdag 9 augustus 1811 in Opijnen als zoon van Cornelis Janssen en Metje Apeldoorn. Peter is overleden.

7.4.7.1.2.1.5 Huibertje van Mourik, geboren omstreeks 1817 in Waardenburg. Huibertje is overleden.

Huibertje trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 19 november 1841 in Geldermalsen met Dirk van den Oever, 27 jaar oud, geboren in 1814 in Meteren als zoon van Cornelis van den Oever en Aarke Kievit. Dirk is overleden.

7.4.7.1.2.1.6 Cornelia Elisabeth van Mourik, geboren omstreeks 1823 in Waardenburg. Cornelia Elisabeth is overleden.

Cornelia Elisabeth trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 15 augustus 1848 in Buurmalsen met Frans van Stijn, 33 jaar oud, geboren omstreeks 1815 in Beesd als zoon van Pieter van Stijn en Maria van Lith. Frans is overleden.

7.4.7.1.2.1.7 Maria van Maurik, geboren omstreeks 1826 in Waardenburg. Maria is overleden.

Maria trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 26 maart 1852 in Waardenburg met Kornelis Nikolaas van Lakenveld, 32 jaar oud, geboren in 1820 in Deil als zoon van Nikolaas van Lakenveld en Adriana Gravesteijn. Kornelis Nikolaas is overleden.

7.4.7.1.2.1.8 Peter van Maurik, geboren op dinsdag 4 november 1828 in Neerijnen. Peter is overleden.

Peter trouwde, 51 jaar oud, op woensdag 8 september 1880 in Gameren met Adriana Grootveld, 68 jaar oud, geboren op dinsdag 4 februari 1812 in Geldermalsen als dochter van Johannis Grootveld en Hendrica Vermeulen. Adriana is overleden.

Notities bij huwelijk:

Volgens trouwakte weduwnaar van Maria Catharina Plato (niet kunnen achterhalen op Genlias)

7.4.7.1.2.5.1 Gerrit van Alphen, geboren op dinsdag 16 oktober 1810 in Est en Opijnen. Gerrit is overleden.

Gerrit:

 (1) trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 2 augustus 1834 in Deil met Elisabeth Devel, 21 jaar oud, geboren op dinsdag 11 augustus 1812 in Heerewaarden als dochter van Johan Daniel Devel en Aartje Keller. Elisabeth is overleden voor 1838, 25 jaar oud.

 (2) trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 19 januari 1838 in Geldermalsen met Johanna van Zoelen, 24 jaar oud, geboren omstreeks 1814 in Geldermalsen als dochter van Willem van Zoelen en Teuntje van Esse. Johanna is overleden.

7.4.7.1.2.5.2 Willem Cornelis van Alphen, geboren omstreeks 1823 in Est en Opijnen. Willem Cornelis is overleden.

Willem Cornelis trouwde, 36 jaar oud, op vrijdag 11 februari 1859 in Est en Opijnen met Dirkje de Fokkert, 31 jaar oud, geboren omstreeks 1828 in Est en Opijnen als dochter van Gijsbert de Fokkert en Grietje Vink.

7.4.7.1.2.5.3 Jan van Alphen, geboren op vrijdag 9 februari 1827 in Est en Opijnen. Jan is overleden op woensdag 15 februari 1865 in Heesselt, 38 jaar oud.

Jan trouwde, 29 jaar oud, op dinsdag 4 november 1856 in Varik met Leonarde de Bruin, 34 jaar oud, geboren op zaterdag 22 juni 1822 in Heesselt als dochter van Johannis de Bruin en Huiberdina van Riemsdijk. Leonarde is overleden op zaterdag 22 mei 1880 in Heesselt, 57 jaar oud.

7.4.7.1.2.1.1.1 Peter van Maurik, geboren omstreeks 1833 in Neerijnen. Peter is overleden.

Peter trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 12 augustus 1859 in Waardenburg met Siena van der Pol, 23 jaar oud, geboren omstreeks 1836 in Buurmalsen als dochter van Jan van der Pol en Janna van Lith. Siena is overleden.

Kinderen van Peter van Maurik en Siena van der Pol:

7.4.7.1.2.1.1.1.1 Areke van Maurik, geboren omstreeks 1860 in Neerijnen. Areke is overleden voor 1896, 36 jaar oud.

7.4.7.1.2.1.1.1.2 Janna van Maurik, geboren omstreeks 1863 in Neerijnen. Janna is overleden.

7.4.7.1.2.1.1.1.3 Thomas van Maurik, geboren omstreeks 1865 in Waardenburg. Thomas is overleden voor 1901, 36 jaar oud.

7.4.7.1.2.1.1.1.4 Jan van Maurik, geboren omstreeks 1867 in Waardenburg. Jan is overleden.

7.4.7.1.2.1.1.1.5 Hendrikus van Maurik, geboren op vrijdag 23 juli 1869 in Waardenburg. Hendrikus is overleden.

7.4.7.1.2.1.1.1.6 Sophia van Maurik, geboren omstreeks 1872 in Waardenburg. Sophia is overleden.

7.4.7.1.2.1.1.1.7 Peter van Maurik, geboren omstreeks 1874 in Waardenburg. Peter is overleden.

7.4.7.1.2.1.1.1.8 Siena van Maurik, geboren omstreeks 1877 in Waardenburg. Siena is overleden.

7.4.7.1.2.1.1.2 Ruth van Maurik, geboren omstreeks 1835 in Waardenburg. Ruth is overleden.

Ruth trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 11 februari 1864 in Est en Opijnen met Janna van der Putten, 33 jaar oud, geboren omstreeks 1831 in Est als dochter van Frederik van der Putten en Johanna Frederiks. Janna is overleden.

7.4.7.1.2.1.1.3 Hendrik Martinus van Maurik, geboren omstreeks 1838 in Neerijnen. Hendrik Martinus is overleden.

Hendrik Martinus trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 19 oktober 1865 in Waardenburg met Anna Geertrui Jansen, 27 jaar oud, geboren omstreeks 1838 in Kesteren als dochter van Jacob Jansen en Helena Vermeer. Anna Geertrui is overleden.

Kinderen van Hendrik Martinus van Maurik en Anna Geertrui Jansen:

7.4.7.1.2.1.1.3.1 Areke van Maurik, geboren omstreeks 1866 in Neerijnen. Areke is overleden.

7.4.7.1.2.1.1.3.2 Leendert van Maurik, geboren omstreeks 1868 in Neerijnen. Leendert is overleden.

7.4.7.1.2.1.1.3.3 Thomas van Maurik, geboren omstreeks 1870 in Waardenburg. Thomas is overleden.

7.4.7.1.2.1.1.3.4 Anna Geertrui van Maurik, geboren omstreeks 1872 in Neerijnen. Anna Geertrui is overleden.

7.4.7.1.2.1.1.3.5 Jacob van Maurik, geboren omstreeks 1880 in Waardenburg. Jacob is overleden.

7.4.7.1.2.1.1.3.6 Raaike van Maurik, geboren omstreeks 1883 in Neerijnen. Raaike is overleden.

7.4.7.1.2.1.1.4 Arie van Maurik, geboren omstreeks 1846 in Neerijnen. Arie is overleden.

Arie trouwde, 31 jaar oud, op vrijdag 16 februari 1877 in Waardenburg met Hendrika Verweij, 25 jaar oud, geboren omstreeks 1852 in Est als dochter van Cornelis Verweij en Jacomijntje van der Putten. Hendrika is overleden.

Kinderen van Arie van Maurik en Hendrika Verweij:

7.4.7.1.2.1.1.4.1 Cornelia van Maurik, geboren omstreeks 1878 in Neerijnen. Cornelia is overleden.

7.4.7.1.2.1.1.4.2 Thomas van Maurik, geboren omstreeks 1880 in Waardenburg. Thomas is overleden.

7.4.7.1.2.1.1.4.3 Areke Jacomina van Maurik, geboren omstreeks 1883 in Waardenburg. Areke Jacomina is overleden.

7.4.7.1.2.1.1.4.4 Janna Hendrika van Maurik, geboren omstreeks 1885 in Waardenburg. Janna Hendrika is overleden.

7.4.7.1.2.1.1.4.5 Jacomina van Maurik, geboren omstreeks 1889 in Waardenburg. Jacomina is overleden.

7.4.7.1.2.1.1.4.6 Arie van Maurik, geboren omstreeks 1894 in Waardenburg. Arie is overleden.

7.4.7.1.2.1.2.1 Peter van Maurik, geboren op woensdag 13 mei 1835 in Waardenburg. Peter is overleden.

Peter trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 4 augustus 1865 in Zaltbommel met Hendrika Johanna van Steenbrugge, 29 jaar oud, geboren op maandag 25 juli 1836 in Rossum als dochter van Aart van Steenbrugge en Petronella van Roosmalen. Hendrika Johanna is overleden.

7.4.7.1.2.1.2.2 Maria van Maurik, geboren omstreeks 1842 in Opijnen. Maria is overleden.

Maria trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 31 juli 1873 in Vuren met Jan van de Giessen, 33 jaar oud, geboren omstreeks 1840 in Vuren als zoon van Gerrit van de Giessen en Anneke den Hartog. Jan is overleden.

Kinderen van Maria van Maurik en Jan van de Giessen:

7.4.7.1.2.1.2.2.1 Willem van de Giessen, geboren omstreeks 1877 in Vuren. Willem is overleden.

7.4.7.1.2.1.2.2.2 Antonie van de Giessen, geboren omstreeks 1878 in Vuren. Antonie is overleden.

7.4.7.1.2.1.2.3 Willem van Maurik, geboren omstreeks 1849 in Opijnen. Willem is overleden.

Willem trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 4 mei 1878 in Est en Opijnen met Gozewina van Leeuwen, 35 jaar oud, geboren omstreeks 1843 in Opijnen als dochter van Aart van Leeuwen en Artje de Bruin. Gozewina is overleden.

Notities bij huwelijk:

Opm op trouwakte : wettiging 1 kind

Kinderen van Willem van Maurik en Gozewina van Leeuwen:

7.4.7.1.2.1.2.3.1 Aart van Maurik, geboren omstreeks 1871 in Est. Aart is overleden.

7.4.7.1.2.1.2.4 Gerrit van Mourik, geboren op donderdag 8 februari 1855 in Opijnen. Gerrit is overleden.

Gerrit trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 6 december 1878 in Vuren met Anna Elisabeth Herwijnen, 22 jaar oud, geboren op vrijdag 23 mei 1856 in Vuren als dochter van Cornelis van Herwijnen en Anna Maria de Bruin. Anna Elisabeth is overleden.

Kinderen van Gerrit van Mourik en Anna Elisabeth Herwijnen:

7.4.7.1.2.1.2.4.1 Anna van Mourik, geboren op zondag 18 april 1886 in Vuren. Anna is overleden.

7.4.7.1.2.1.2.4.2 Stevina van Mourik, geboren op vrijdag 3 juni 1887 in Vuren. Stevina is overleden omstreeks 1956 in Zaandam, 68 jaar oud.

7.4.7.1.2.1.1.1.1 Areke van Maurik, geboren omstreeks 1860 in Neerijnen. Areke is overleden voor 1896, 36 jaar oud.

Areke trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 19 maart 1886 in Geldermalsen met Jan Cornelis van Ooijen, 26 jaar oud, geboren omstreeks 1860 in Avezaath als zoon van Matthijs van Ooijen en Dirkje van Waardenburg. Jan Cornelis is overleden.

7.4.7.1.2.1.1.1.2 Janna van Maurik, geboren omstreeks 1863 in Neerijnen. Janna is overleden.

Janna trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 18 juni 1887 in Tiel met Stephanus Jacobus van Gelderen, 29 jaar oud, geboren omstreeks 1858 in Tiel als zoon van Peter Marinus van Gelderen en Alida Cornelia van Uden. Stephanus Jacobus is overleden.

Notities bij huwelijk:

Opmerking op akte : wettiging 1 kind

Kinderen van Janna van Maurik en Stephanus Jacobus van Gelderen:

7.4.7.1.2.1.1.1.2.1 Johanna van Gelderen, geboren omstreeks 1897 in Rotterdam. Johanna is overleden.

7.4.7.1.2.1.1.1.3 Thomas van Maurik, geboren omstreeks 1865 in Waardenburg. Thomas is overleden voor 1901, 36 jaar oud.

Thomas trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 1 augustus 1889 in Echteld met Hendrina Catharina Stam, 28 jaar oud, geboren omstreeks 1861 in Echteld als dochter van Willem Stam en Gerritje van Vlaanderen. Hendrina Catharina is overleden.

Notities bij huwelijk:

Opmerking op akte : wettiging 1 kind

7.4.7.1.2.1.1.1.4 Jan van Maurik, geboren omstreeks 1867 in Waardenburg. Jan is overleden.

Jan trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 4 december 1891 in Ophemert met Maaike van Weerd, 29 jaar oud, geboren omstreeks 1862 in Ophemert als dochter van Jacob van Weerd en Willemijntje van Lith. Maaike is overleden.

7.4.7.1.2.1.1.1.5 Hendrikus van Maurik, geboren op vrijdag 23 juli 1869 in Waardenburg. Hendrikus is overleden.

Hendrikus trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 29 juni 1895 in Hedel met Lijntje Smits, 17 jaar oud, geboren op zondag 2 september 1877 in Hedel als dochter van Pieter Smits en Lijntje Verhoeks. Lijntje is overleden. Op vrijdag 18 augustus 1922 werd het huwelijk ontbonden door echtscheiding [bron: Vonnis Zutphen].

7.4.7.1.2.1.1.1.6 Sophia van Maurik, geboren omstreeks 1872 in Waardenburg. Sophia is overleden.

Sophia trouwde, 18 jaar oud, op vrijdag 3 oktober 1890 in Waardenburg met Johannes Lit, 24 jaar oud, geboren omstreeks 1866 in Geldermalsen als zoon van Johannes van Lit en Artje van Empel. Johannes is overleden.

Kinderen van Sophia van Maurik en Johannes Lit:

7.4.7.1.2.1.1.1.6.1 Johannes Lit, geboren omstreeks 1892 in Geldermalsen. Johannes is overleden.

7.4.7.1.2.1.1.1.6.2 Peter Johannes Lit, geboren omstreeks 1893 in Geldermalsen. Peter Johannes is overleden.

7.4.7.1.2.1.1.1.6.3 Areke Cornelia Lit, geboren omstreeks 1895 in Geldermalsen. Areke Cornelia is overleden.

7.4.7.1.2.1.1.1.6.4 Cornelia Lit, geboren omstreeks 1896 in Geldermalsen. Cornelia is overleden.

7.4.7.1.2.1.1.1.6.5 Adrianus Lit, geboren omstreeks 1898 in Geldermalsen. Adrianus is overleden.

7.4.7.1.2.1.1.1.7 Peter van Maurik, geboren omstreeks 1874 in Waardenburg. Peter is overleden.

Peter trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 29 november 1906 in Est en Opijnen met Janna Hendrika van Ingen, 23 jaar oud, geboren omstreeks 1883 in Opijnen als dochter van Jan van Ingen en Hendrika Christina van Toor. Janna Hendrika is overleden.

7.4.7.1.2.1.1.1.8 Siena van Maurik, geboren omstreeks 1877 in Waardenburg. Siena is overleden.

Siena trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 10 juni 1903 in Waardenburg met Gerrit Jan de Ruiter, 26 jaar oud, geboren omstreeks 1877 in Waardenburg als zoon van Gerrit de Ruiter en Areke Verweij. Gerrit Jan is overleden.

7.4.7.1.2.1.1.3.1 Areke van Maurik, geboren omstreeks 1866 in Neerijnen. Areke is overleden.

Areke trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 1 augustus 1889 in Waardenburg met Willem Zwamborn, 33 jaar oud, geboren omstreeks 1856 in Waardenburg als zoon van Willem Zwamborn en Neeltje Blanken. Willem is overleden.

Kinderen van Areke van Maurik en Willem Zwamborn:

7.4.7.1.2.1.1.3.1.1 Johannis Zwamborn, geboren omstreeks 1891 in Waardenburg. Johannis is overleden.

7.4.7.1.2.1.1.3.1.2 Anna Geertrui Zwamborn, geboren omstreeks 1894 in Waardenburg. Anna Geertrui is overleden.

7.4.7.1.2.1.1.3.2 Leendert van Maurik, geboren omstreeks 1868 in Neerijnen. Leendert is overleden.

Leendert trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 14 mei 1897 in Geldermalsen met Barendina Verbeek, 22 jaar oud, geboren omstreeks 1875 in Geldermalsen. Barendina is overleden.

Kinderen van Leendert van Maurik en Barendina Verbeek:

7.4.7.1.2.1.1.3.2.1 Barend van Maurik.

7.4.7.1.2.1.1.3.3 Thomas van Maurik, geboren omstreeks 1870 in Waardenburg. Thomas is overleden.

Thomas:

 (1) trouwde, 44 jaar oud, op donderdag 2 april 1914 in Waardenburg met Geertje de Ruiter, 39 jaar oud, geboren omstreeks 1875 in Waardenburg als dochter van Gerrit de Ruiter en Areke Verweij. Geertje is overleden voor 1921 in Waardenburg, 46 jaar oud.

 (2) trouwde, 51 jaar oud, op donderdag 30 juni 1921 in Waardenburg met Wilhelmina Kamerman, 52 jaar oud, geboren omstreeks 1869 in Wijk en Aalburg als dochter van Willem Kamerman en Wouterina Schouten. Wilhelmina is overleden.

Notities bij huwelijk:

Gescheiden van Adrianus Joh. Agterdenbosch en Willem Baaijens

7.4.7.1.2.1.1.3.4 Anna Geertrui van Maurik, geboren omstreeks 1872 in Neerijnen. Anna Geertrui is overleden.

Anna Geertrui trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 18 mei 1899 in Waardenburg met Gijsbert van Iterson, 28 jaar oud, geboren omstreeks 1871 in Geldermalsen als zoon van Nelis van Iterson en Christina Smits. Gijsbert is overleden.

7.4.7.1.2.1.1.3.5 Jacob van Maurik, geboren omstreeks 1880 in Waardenburg. Jacob is overleden.

Jacob trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 9 februari 1905 in Waardenburg met Antonia Verweij, 17 jaar oud, geboren omstreeks 1888 in Est als dochter van Frederik Verweij en Cornelia Wilhelmina Verweij. Antonia is overleden.

7.4.7.1.2.1.1.3.6 Raaike van Maurik, geboren omstreeks 1883 in Neerijnen. Raaike is overleden.

Raaike trouwde, 18 jaar oud, op donderdag 23 mei 1901 in Waardenburg met Jacob Hendrik Smits, 23 jaar oud, geboren omstreeks 1878 in Geldermalsen als zoon van Hendrik Cornelis Smits en Johanna Drost. Jacob Hendrik is overleden.

7.4.7.1.2.1.1.4.1 Cornelia van Maurik, geboren omstreeks 1878 in Neerijnen. Cornelia is overleden.

Cornelia trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 11 mei 1904 in Waardenburg met Jan Visscher, 35 jaar oud, geboren omstreeks 1869 in Neerijnen als zoon van Christoffel Visscher en Carolina Verbeek. Jan is overleden.

7.4.7.1.2.1.1.4.2 Thomas van Maurik, geboren omstreeks 1880 in Waardenburg. Thomas is overleden.

Thomas trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 4 augustus 1910 in Est en Opijnen met Jenneke Maria van Oort, 25 jaar oud, geboren omstreeks 1885 in Est als dochter van Leendert van Oort en Rijtske Pellen. Jenneke Maria is overleden.

7.4.7.1.2.1.1.4.3 Areke Jacomina van Maurik, geboren omstreeks 1883 in Waardenburg. Areke Jacomina is overleden.

Areke Jacomina trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 25 februari 1909 in Waardenburg met Jacob Drost, 28 jaar oud, geboren omstreeks 1881 in Geldermalsen als zoon van Johanna Barendina Drost. Jacob is overleden.

7.4.7.1.2.1.1.4.4 Janna Hendrika van Maurik, geboren omstreeks 1885 in Waardenburg. Janna Hendrika is overleden.

Janna Hendrika trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 28 oktober 1908 in Waardenburg met Jacob Schrijver, 32 jaar oud, geboren omstreeks 1876 in Haaften als zoon van Leendert Schrijver en Mieke de Boesterd. Jacob is overleden.

7.4.7.1.2.1.1.4.5 Jacomina van Maurik, geboren omstreeks 1889 in Waardenburg. Jacomina is overleden.

Jacomina trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 26 augustus 1915 in Waardenburg met Hendrik Cornelis den Otter, 29 jaar oud, geboren omstreeks 1886 in Opijnen als zoon van Willem den Otter en Dora de Bie. Hendrik Cornelis is overleden.

7.4.7.1.2.1.1.4.6 Arie van Maurik, geboren omstreeks 1894 in Waardenburg. Arie is overleden.

Arie trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 15 februari 1917 in Waardenburg met Diena van Dooijeweert, 20 jaar oud, geboren omstreeks 1897 in Waardenburg als dochter van Jan van Dooijeweert en Wilhelmina Gijsberta van Wijk. Diena is overleden.

7.4.7.1.2.1.2.2.1 Willem van de Giessen, geboren omstreeks 1877 in Vuren. Willem is overleden.

Willem trouwde, 34 jaar oud, op woensdag 15 november 1911 in Vuren met Trijntje Langeveld, 24 jaar oud, geboren omstreeks 1887 in Helder als dochter van Casper Adam Langeveld en Trijntje Sikking. Trijntje is overleden.

7.4.7.1.2.1.2.2.2 Antonie van de Giessen, geboren omstreeks 1878 in Vuren. Antonie is overleden.

Antonie trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 4 september 1907 in Vuren met Geertje Hooijkaas, 24 jaar oud, geboren omstreeks 1883 in Zuilichem als dochter van Herbert Hooijkaas en Geertuijda den Ouden. Geertje is overleden.

7.4.7.1.2.1.2.3.1 Aart van Maurik, geboren omstreeks 1871 in Est. Aart is overleden.

Aart trouwde, 49 jaar oud, op vrijdag 27 februari 1920 in Est en Opijnen met Johanna van Gelderen, 23 jaar oud, geboren omstreeks 1897 in Rotterdam als dochter van Stephanus Jacobus van Gelderen en Janna van Maurik. Johanna is overleden.

---------------

7.4.7.1.2.1.2.4.2 Stevina van Mourik, geboren op vrijdag 3 juni 1887 in Vuren. Stevina is overleden omstreeks 1956 in Zaandam, 68 jaar oud.Dochter van Gerrit van Mourik  en  Elisabeth van Herwijnen

Stevina trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 11 september 1912 in Vlaardingen met Engel de Ligt, 23 jaar oud, geboren op vrijdag 5 juli 1889 in Vlaardingen. Engel is overleden op zondag 16 april 1989 in Zaandam, 99 jaar oud.

Kinderen van Stevina van Mourik en Engel de Ligt:

7.4.7.1.2.1.2.4.2.1 Engel de Ligt, geboren omstreeks 1913 in Rotterdam. Engel is overleden op zaterdag 18 juni 1921 in Kruiningen, 8 jaar oud.

7.4.7.1.2.1.2.4.2.2 Anna Elizabeth de Ligt, geboren 14-04-1914 in Rotterdam.

7.4.7.1.2.1.2.4.2.3 Cornelis de Ligt, geboren op Paasmaandag 5 april 1915 in Rotterdam. Cornelis is overleden op zondag 27 maart 1994 in Zaandam, 78 jaar oud.

7.4.7.1.2.1.2.4.2.4 Gerie de Ligt, geboren op maandag 4 oktober 1918 in Kruiningen.

7.4.7.1.2.1.2.4.2.5 Engelina de Ligt, geboren op donderdag 16 februari 1922 in Kruiningen.

7.4.7.1.2.1.2.4.2.6 Stevina de Ligt, geboren op dinsdag 17 juli 1923 in Amsterdam.

7.4.7.1.2.1.2.4.2.7 Engel de Ligt, geboren op zondag 10 oktober 1926 in Amsterdam.

7.4.7.1.2.1.2.4.2.8 Marinus de Ligt, geboren op donderdag 23 februari 1928 in Zaandam.

7.4.7.1.2.1.1.1.2.1 Johanna van Gelderen, geboren omstreeks 1897 in Rotterdam. Johanna is overleden.

Johanna trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 27 februari 1920 in Est en Opijnen met Aart van Maurik, 49 jaar oud, geboren omstreeks 1871 in Est als zoon van Willem van Maurik en Gozewina van Leeuwen. Aart is overleden.

7.4.7.1.2.1.1.1.6.1 Johannes Lit, geboren omstreeks 1892 in Geldermalsen. Johannes is overleden.

Johannes trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 10 januari 1918 in St Maartensdijk (Zeeland) met Cornelia Izabella de Leeuwen, 20 jaar oud, geboren omstreeks 1898 in Sint Maartensdijk als dochter van Hendrik Jacobus de Leeuwen en Tannetje Boogerd. Cornelia Izabella is overleden.

 

7.4.7.1.2.1.1.1.6.2 Peter Johannes Lit, geboren omstreeks 1893 in Geldermalsen. Peter Johannes is overleden.

Peter Johannes trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 26 november 1918 in Steenderen met Antonia van Maren, 21 jaar oud, geboren omstreeks 1897 in Vianen als dochter van Antonie van Maren en Lamberdina Willemina Schrijvers. Antonia is overleden.

 

7.4.7.1.2.1.1.1.6.3 Areke Cornelia Lit, geboren omstreeks 1895 in Geldermalsen. Areke Cornelia is overleden.

Areke Cornelia trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 21 februari 1920 in Doesburg (Gelderland) met Jan van Lith, 28 jaar oud, geboren omstreeks 1892 in Wadenoijen als zoon van Johannes van Lith en Anneke van Geldere. Jan is overleden.

Notities bij huwelijk:

Opmerking op akte : wettiging 1 kind

 

7.4.7.1.2.1.1.1.6.4 Cornelia Lit, geboren omstreeks 1896 in Geldermalsen. Cornelia is overleden.

Cornelia trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 29 april 1916 in Brummen met Jan Bouwmeester, 25 jaar oud, geboren omstreeks 1891 in Brummen als zoon van Albertus Bouwmeester en Berendina Hendrika van Boven. Jan is overleden.

 

7.4.7.1.2.1.1.1.6.5 Adrianus Lit, geboren omstreeks 1898 in Geldermalsen. Adrianus is overleden.

Adrianus trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 4 september 1918 in Arnhem met Wilhelmina Hendrika Smit, 19 jaar oud, geboren omstreeks 1899 in Arnhem als dochter van Bernardus Philippus Smit en Zwaantje Hendriks. Wilhelmina Hendrika is overleden.

 

7.4.7.1.2.1.1.3.1.1 Johannis Zwamborn, geboren omstreeks 1891 in Waardenburg. Johannis is overleden.

Johannis trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 21 augustus 1913 in Waardenburg met Johanna Werner, 20 jaar oud, geboren omstreeks 1893 in Hurwenen als dochter van Jenneke Werner. Johanna is overleden.

Notities bij huwelijk:

Voogd van de bruid : Jan Werner ; Toeziend voogd van de bruid : Jacob Werner

 

7.4.7.1.2.1.1.3.1.2 Anna Geertrui Zwamborn, geboren omstreeks 1894 in Waardenburg. Anna Geertrui is overleden.

Anna Geertrui trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 30 augustus 1917 in Waardenburg met Zweer van As, 26 jaar oud, geboren omstreeks 1891 in Geldermalsen als zoon van Bart van As en Eijke Lam. Zweer is overleden.

7.4.7.1.2.1.1.3.2.1 Barend van Maurik.

Barend trouwde omstreeks 1940 in Eindhoven met Luchina Venema, dochter van Lammert Venema en Janna Klein.

Kinderen van Barend van Maurik en Luchina Venema:

7.4.7.1.2.1.1.3.2.1.1 Marianne Jolanda Yvonne van Maurik, geboren op nieuwjaarsdag vrijdag 1 januari 1954 in Eindhoven.

 

Kinderen van 7.4.7.1.2.1.2.4.2.1 Engel de Ligt  en 7.4.7.1.2.1.2.4.2 Stevina van Mourik

7.4.7.1.2.1.2.4.2.2 Anna Elizabeth de Ligt, geboren 14-04-1914 in Rotterdam overleden -----

Anna Elizabeth trouwde met Anton Vorst

7.4.7.1.2.1.2.4.2.3 Cornelis de Ligt, geboren op Paasmaandag 5 april 1915 in Rotterdam. Cornelis is overleden op zondag 27 maart 1994 in Zaandam, 78 jaar oud.

Cornelis trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 19 april 1941 in Kood aan de Zaan met Maria Kwast, 21 jaar oud, geboren op dinsdag 24 februari 1920. Maria is overleden op dinsdag 29 juni 1982 in Zaandam, 62 jaar oud.

 7.4.7.1.2.1.2.4.2.4 Gerie de Ligt, geboren op maandag 4 oktober 1918 in Kruiningen.

Gerie trouwde met D.J. Bart.

7.4.7.1.2.1.2.4.2.5 Engelina de Ligt, geboren op donderdag 16 februari 1922 in Kruiningen.

Engelina trouwde met S. de Jong.geboren -----1919 overleden 05-06-2002 te Hilversum .

7.4.7.1.2.1.2.4.2.6 Stevina de Ligt, geboren op dinsdag 17 juli 1923 in Amsterdam.

Stevina trouwde met Gerrit IJskes.

7.4.7.1.2.1.2.4.2.7 Engel de Ligt, geboren op zondag 10 oktober 1926 in Amsterdam. overleden 27-01-2001 te Dordrecht.

Engel trouwde met E. Komen.

7.4.7.1.2.1.2.4.2.8 Marinus de Ligt, geboren op donderdag 23 februari 1928 in Zaandam.

Marinus trouwde 26-06-1948 met Nel de  Boer.geboren 11-03-1929

 verdere gegevens van de familie de Ligt bij de stamboom van de Familie de Ligt .